Goede doelen loterijen

Goede doelenIn 2015 ging maar liefst  € 328.000.000 van de omzet van de Nationale Postcode Loterij naar Goede Doelen en is daarmee meest gulle gever !

 

Wat geeft de Bank Giro Loterij aan Goede Doelen?

De BankGiro Loterij in 2015 : € 63.000.000 naar cultuur.
De bankgiroloterij alias de ‘ Loterij der Cultuur ‘ waarvan ongeveer 1 op de 20 mensen in Nederland aan deelnemen, steunt vele projecten op het gebied van culturele aangelegenheden. Je kunt denken aan het opknappen van molens en museums, maar ook het stimuleren van popfestivals in Nederland. Het geld gaat naar ongeveer 70 instellingen die zich inzetten voor het culturele vlak. Ongeveer 50 % gaat naar bijvoorbeeld zaken als podiumkunsten, concerten en beeldende kunst. De overige 50 % wordt gebruikt voor het onderhouden van monumenten en musea.
Meer informatie BankGiro Loterij

 

Wat geeft de Vrienden Loterij aan Goede Doelen?

De Vriendenloterij steunde in 2015 met ruim € 52.900.000 Goede Doelen. Met de opbrengst van de loterij worden stichtingen gesteund die zich buigen over de gezondheid en welzijn van Nederland. In totaal zijn dat tot op heden 36 Goede Doelen. Deze Goede Doelen zullen zich in het algemeen moeten inspannen . Hoe meer loten ze verkopen voor de vriendenloterij, des te meer steun ze krijgen vanuit de Vriendenloterij. Deze loten zijn “geoormerkt.” U kunt dus zelf bepalen welk goed doel u wilt steunen, dat kan bijvoorbeeld voor uw plaatselijke voetbalclub. Vanaf 1998 is er cumulatief meer dan €700.000.000!
Meer informatie Vriendenloterij

 

Wat geven de Lotto en Lucky Day aan Goede Doelen?

De Lotto heeft sinds 1961 ongeveer € 550.000.000 gedoneerd aan goede doelen. Het geld ging ondermeer naar culturele zaken, welzijn en volksgezondheid. In totaal zijn dit 18 Goede Doelen. Daarnaast heeft De Lotto al meer dan € 1.400.000.000 uitgekeerd aan NOC*NSF! Er is een stichting opgestart die kan bepalen waar het opgebrachte geld van loterijen het beste plekje krijgt. Deze stichting heet ook Aanwending Loterijgelden Nederland. De Lotto doneert 26% van de netto opbrengst aan deze stichting.
Meer informatie Lotto