Goededoelenloterijen erg belangrijk

Het maatschappelijk belang van goededoelenloterijen

Goede doelen loterij geldHet idee om loterijen te gebruiken als melkkoe van de maatschappij, is in de recente decennia ontstaan. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam men tot het besef dat men door middel van loterijen een deel van de puinhopen en armoede kon wegwerken. Mensen werd de kans geboden om zich te onttrekken uit de armoede en tegelijk werd de wederopbouw van Nederland bestendigd. Het waren vaak particulieren die met de nieuwe ideeën kwamen. De overheid steunde hen dan en zorgde voor het reilen en zeilen van de desbetreffende loterij.

Hoe zien we dit terug?

Misschien wel het mooiste voorbeeld van een loterij die zich voornamelijk richt op goede doelen, is de Nationale Postcode Loterij. Vanaf het moment dat deze loterij is opgezet, is het een groot succes gebleken. Jaarlijks is de loterij nog groeiende en jaarlijks vergroot het dus de steun aan verschillende goede doelen. Met de steun aan bijna honderd goede doelen, is de Nationale Postcode Loterij een bijna onmisbare schakel in ons land geworden.

Matige waardering

Hoewel het  bovenstaande kan worden aangeduid als zeer belangrijk voor het wel en wee van de goede doelen in ons land, is de waardering vanuit Den Haag vaak onder de maat. Honderden miljoenen euro’s worden jaarlijks binnengesleept, maar dit lijkt de overheid koud te laten. Zonde, vinden wij. Mensen spelen graag mee met een loterij en mensen, dieren, natuur en cultuur worden er mee gesteund. Het wordt tijd dat men dat in gaat zien.

Worden de loterijen bedreigd?

Zoals hierboven al aangegeven, worden loterijen in Nederland erg ondergewaardeerd. Steeds meer wetaanpassingen zorgen ervoor dat de verschillende loterijen in de verdrukking komen. Wij vinden dat het ingenieuze systeem van fondsenwerving moet worden bestendigd, zodat ook in de toekomst de steun aan goede doelen kan worden zeker gesteld. De grote verantwoordelijkheid hiervoor ligt in Den Haag.