Bijgeloof tijdens gokken

Wat is bijgeloof?

Bijgeloof Gokken Loterij Lot GelukBijgeloof valt niet onder een of andere godsdienst. Het is een geloof in het bovennatuurlijke. Mensen vertrouwen erop dat ze door bepaalde handelingen het lot of hun geluk kunnen oproepen of bijsturen. Loterijspelers zijn per definitie op zoek naar geluk en daarom speelt bijgeloof bij deze lotenkopers dikwijls een grote rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vast eindcijfer of een bepaald moment van aanschaffen van een lot.

  • Bijgeloof is ontstaan door het menselijk karakter
  • Met bijgeloof proberen mensen hun geluk bij te sturen
  • In de loterij hebben mensen vaak een vast eindcijfer
  • Mensen houden vaak vast aan hun bijgeloof

 

Het ontstaan van bijgeloof

Vroeger konden mensen veel gebeurtenissen nog moeilijk verklaren of analyseren. Het bijgeloof dat men had verklaarde destijds toevallige gebeurtenissen en bood de bevolking de kans om eventueel ongeluk te voorkomen. Het bijgeloof staat in verband met het menselijke karakter om toevallige gebeurtenissen te koppelen aan bepaalde oorzaken, zelfs wanneer er totaal geen verband bestaat.

Vormen van bijgeloof tijdens gokken

Zoals hierboven al beschreven hebben mensen vaak een vast eindcijfer. Dit eindcijfer heeft in het verleden bijvoorbeeld geluk gebracht. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat dit een garantie biedt op prijzen in de toekomst. Ook het meespelen in een bepaalde loterij, omdat deze een keer een prijs heeft gebracht, is natuurlijk geen garantie. Toch zie je dat mensen vaak blijven hangen in hun bijgeloof. Zelfs wanneer allang is gebleken dat het hen niets extra heeft opgeleverd.

Kies eens wat anders

Er zijn ook mensen die het lot laten bepalen welk eindcijfer of welke nummers gekozen worden. Zonder willekeur wordt gekozen voor een lot in de loterij. Aan de ene kant zou je zeggen dat dit niets te maken heeft met bijgeloof. Aan de andere kant echter is ook het geloof in random meespelen een soort van bijgeloof. Wat de beste manier is om mee te spelen met de loterij? Dat bepaalt iedereen voor zichzelf!